16 წლის გოგომ "მაკდონლდსის" სოუსებზე კამათისას თანატოლი დანით მოკლა

აშშ-ში 16 წლის გო­გო­ნამ "მაკ­დონლდსის" სო­უ­სებ­ზე კა­მა­თი­სას თა­ნა­ტო­ლი და­ნით მოკ­ლა. The Washington Post-ის ცნო­ბით, მკვლე­ლო­ბის მი­ზე­ზი ტკბილ და მჟა­ვე სო­უ­სებ­ზე კა­მა­თი იყო. სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვი უწყე­ბის ცნო­ბით,16 წლის ნა­ი­მა ლიგ­გო­ნი ად­გი­ლობ­რივ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში გა­და­იყ­ვა­ნეს, თუმ­ცა ექი­მებ­მა დაჭ­რი­ლი მო­ზარ­დის გა­დარ­ჩე­ნა ვერ შეძ­ლეს. სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებ­მა ბრალ­დე­ბუ­ლი გო­გო­ნა და­ა­კა­ვეს. და­კა­ვე­ბი­სას ნივთმტკი­ცე­ბად მკვლე­ლო­ბის ია­რა­ღი, დანა ამო­ი­ღეს.

16 წლის გოგომ "მაკდონლდსის" სოუსებზე კამათისას თანატოლი დანით მოკლა